Leerlingenraad

Als je op DNS zit kun je lid worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt met de rector over alle zaken die de leerlingenraad op enig moment van belang vindt. De leerlingenraad streeft er daarnaast naar om ook een afgevaardigde te hebben in de medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en bespreekt problemen die de leerlingen ondervinden. Als leerlingen ideeën hebben of problemen ervaren dan kunnen ze altijd een lid van de leerlingenraad aanspreken of een briefje in de ideeënbus doen. We hebben zowel een fysieke (naast het loket) als een digitale ideeënbus. Hier vind je het leerlingenstatuut.

De huidige leden die in de leerlingenraad zitten zijn:

Naam Functie
Pim (leerjaar 2) Voorzitter/vicevoorzitter
Tim (leerjaar 2) Voorzitter/vicevoorzitter
Leona (leerjaar 4) Notulist
Karlijn (leerjaar 4) Lid
Milein (leerjaar 2) Lid
Evi (leerjaar 2) Lid
Ise (leerjaar 2) Lid
Ferenc (leerjaar 2) Lid
Sterre (leerjaar 1) Lid
Emie (leerjaar 4) Lid

Begeleidend docent: Bas Pijnappel

Openbare notulen

202404 notulen leerlingenraad

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy