Leerlingenraad

Als je op DNS zit kun je lid worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt met de rector over alle zaken die de leerlingenraad op enig moment van belang vindt. De leerlingenraad streeft er daarnaast naar om ook een afgevaardigde te hebben in de medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en bespreekt problemen die de leerlingen ondervinden. Als leerlingen ideeën hebben of problemen ervaren dan kunnen ze altijd een lid van de leerlingenraad aanspreken of een briefje in de ideeënbus doen. We hebben zowel een fysieke (naast het loket) als een digitale ideeënbus. Hier vind je het leerlingenstatuut.

De huidige leden die in de leerlingenraad zitten zijn:

Naam Klas
Jaap 5 vwo (voorzitter)
Dorus 6 vwo (vice voorzitter)
Paul 6 vwo (notulist)
Bart 6 vwo
Leona leerjaar 3
Luca leerjaar 2
Shamira leerjaar 3

Begeleidend docent: Willem in ‘t Groen

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy