Ondersteuningsteam

De ondersteuning van leerlingen van DNS vindt voor een groot deel plaats in de teams waarbij de mentor en persoonlijk coach veel ondersteuning en begeleiding geven. Maar soms is die ondersteuning niet voldoende. In dat geval hebben we een groep mensen die samen met jou en je ouders bekijken hoe jij het best extra begeleid kunt worden zodat je goed kunt blijven leren.

Medewerkers van het ondersteuningsteam

De teams werken samen met het ondersteuningsteam dat bestaat uit:

  • Angelo de Smit, ondersteuningscoördinator en verzuimcoördinator;
  • Angelo de Smit, dyslexiecoördinator;
  • Gonnie Senders, Carlijn Knegtering, Lisa Akerboom, zorgconsulenten;
  • Nina Osendarp, decaan onderbouw;
  • Bram van Veghel, decaan bovenbouw;
  • Rianne Ceton, maatwerkcoördinator;
  • Liza Okonski, dyscalculie/reken coördinator.

DNS is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant Portvolio. De school werkt samen met instanties als schoolmaatschappelijk werk (IMW), GGD, GGZ, Handle With Care en afdeling Leerplicht van de Gemeente Tilburg op het gebied van ondersteuning en verzuim.

De ondersteuningscoördinator coördineert de extra ondersteuning en onderhoudt contacten met het samenwerkingsverband PortVolio. De zorgconsulenten geven individuele ondersteuning aan specifieke leerlingen.

Het decanaat op De Nieuwste School begeleidt leerlingen op weg naar het vervolgonderwijs. We hebben een tweedelijns decanaat. Dat betekent dat de begeleiding van leerlingen in de eerste plaats door de mentor en persoonlijk coach wordt opgepakt. De mentor en persoonlijk coach worden hierin ondersteund door het decanaat. Komt een mentor of persoonlijk coach er met een leerling niet uit dan volgt er een gesprek met de decaan.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy