Mentor en persoonlijk coach

De mentor verzorgt de mentoruren waarin je leert hoe je het beste kunt leren, je schoolwerk kan plannen, om kan gaan met de feedback, kan samenwerken en omgaat met elkaar. Naast de mentor heeft elke leerling een persoonlijk coach.

Mentor

In het eerste jaar neemt het mentoraat een belangrijke plaats in. De mentor geeft de mentorlesuren waar je leert om te plannen, hoe je het beste kunt studeren, hoe je met anderen samenwerkt en hoe je keuzes kunt maken. De mentor begeleidt samen met de experts jou bij het doen van onderzoek.

Persoonlijk coach

Naast de mentor heeft elke leerling een persoonlijk coach. De persoonlijk coach speelt een centrale rol in de begeleiding en is het eerste aanspreekpunt bij elke vraag. De persoonlijk coach volgt je persoonlijke ontwikkeling en hoe het met je gaat, helpt je de juiste keuzes maken en stimuleert je te reflecteren op die keuzes. De persoonlijk coach houdt contact met andere begeleiders en medeleerlingen, je ouder(s)/verzorger(s). Je kunt hem of haar dus gerust een makelaar van relaties noemen.

De persoonlijk coach kan een mentor maar ook een expert zijn. Je persoonlijk coach begeleidt je in je leerproces, houdt goed in de gaten of je lekker in je vel zit en gaat na of je weet wat er van je op school verwacht wordt. Je persoonlijk coach begeleidt je ook in je persoonlijke ontwikkeling.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy