Privacy en AVG

De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Verwerking persoonsgegevens

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar .

  • DNS gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat:
  • DNS alleen die persoonsgegevens verzamelt die strikt noodzakelijk zijn;
  • DNS de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden verwerkt;
  • DNS de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart;
  • DNS bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht neemt;
  • DNS de volgende richtlijnen (afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens) voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal toepast:

o De school vraagt éénmalig toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal (liefst bij aanvang van de schoolperiode) aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van 16 jaar en ouder;
o De school refereert periodiek, via de schoolgids, op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken;
o Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en dat enkel voor onderwijskundige doeleinden gebruikt wordt;
o Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen op elk gewenst moment de toestemming intrekken.

 

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy