Schoolcode

Op DNS hebben we een aantal afspraken waar we ons aan houden. Deze afspraken noemen we de schoolcode. Deze code geldt voor alle mensen in de school.

Algemeen

Je bent, in de eerste plaats, op school om te leren. Daarnaast is het ook van belang dat je je er thuis voelt. Een fijne schooltijd is belangrijk om je goed te ontwikkelen op sociaal/emotioneel gebied. DNS wil een school zijn waar je met plezier naar toe gaat, jezelf kan zijn en die je met goede resultaten verlaat.

Praktisch

  • Alle ruimtes in de school zijn gedurende de lesuren plekken waar je goed kunt werken en leren. Een goede werkplek is rustig (in elk geval zo rustig dat anderen er geen last van hebben) en na afloop opgeruimd.
  • Voor rustig werken zonder afleiding zijn stilteplekken ingericht.
  • Je laptop en andere devices zijn tijdens lestijden alleen bestemd om te werken aan schoolwerk. Je mobiele telefoon en je smartwatch liggen thuis of in je kluis.
  • Eten en drinken gebeurt tijdens de pauzes en in de daarvoor bestemde ruimtes.​

Omgaan met jezelf en met elkaar

  • Op DNS gaan we uit van gelijkheid en respect tussen leerlingen en medewerkers. De school is een leergemeenschap: we leren met en van elkaar en verwachten dat iedereen zijn of haar steentje daarin bijdraagt.
  • Je probeert het beste in jezelf naar boven te halen.
  • Je helpt anderen als dat nodig is en vraag hulp als je iets niet snapt.
  • Je spreekt elkaar aan op gedrag dat niet past binnen de school, je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en een fijne, veilige leergemeenschap.
  • Je houdt je aan de gemaakte afspraken.
  • Je gaat om met anderen, zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan: respectvol en tolerant. Respectvol betekent dat je anderen in hun waarde laat. Tolerantie betekent dat je de ideeën van de ander accepteert als horend bij de ander, ook al ben je er zelf niet mee eens.

Tot slot

De schoolcode is de basis van het gedrag en de omgang met elkaar in en om de school. Een leergemeenschap maak je samen, ieder draagt daaraan bij. 

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy