Rooster

Op De Nieuwste School hebben we in leerjaar 1, 2 en 3 dezelfde begin- en eindtijden.

Lestijden

Leerjaar 1, 2 en 3 hebben de volgende lestijden:

 • maandag en donderdag 08.45 – 15.30
 • dinsdag, woensdag en vrijdag 08.45 – 14.30

Leerjaar 4 en hoger

 • elke dag les 08.45 – 14.30
 • elke dag beschikbaar 14.30 – 15.30

Er zijn twee pauzes:

 • ochtendpauze 10.45 – 11.00
 • lunchpauze 13.00 – 13.30

Vakanties en studiedagen staan in de jaaragenda.

Elk leerjaar heeft 27 klokuren onderwijs. Dat zijn 1080 uur per jaar.

Verkort rooster

Enkele dagen per jaar draait de school een verkort lesrooster, zie agenda.

Bij een verkort lesrooster duurt een lesuur 45 minuten en zijn de roostertijden:

Begin Einde
1 08:45 09:30
2 09.30 10.15
3 10.15 11.00
Pauze 11.00 11.15
5 11.15 12.00
6 12.00 12.45
7 12.45 13.30

 

Definitie onderwijstijd

Instemming MR: 9-4-2014

Op DNS verstaan wij onder onderwijstijd alle activiteiten die (onder supervisie) door experts of mentoren worden uitgevoerd. Het betreft onderstaande activiteiten:

 • Uren themaonderzoek binnen de leergebieden Science, Humanics, Arts, mentoraat
 • Uren gereedschapsvakken
 • Uren binnen het mentoraat
 • Uren monovakken in de bovenbouw
 • Uren vakoverstijgende projecten in de bovenbouw
 • Stages of vrijwilligerswerk
 • LOB-activiteiten binnen en buiten school
 • Helpdesks
 • Excursies
 • Workshops
 • Coachmomenten
 • Examentraining
 • Examenvoorbereiding
 • Anglia
 • Musicalklas
 • Debatclub
 • Poëzieclub
 • Beleggingsclub
 • Bijeenkomsten van Eco-schools
 • Deelname aan cultuurteelt
 • CKV-activiteiten
 • Internationaliseringsactiviteiten
 • Uitwisselingen
 • Reizen
 • Kampen
 • Sporttoernooien en andere sportactiviteiten
 • Activiteiten rondom meesterproef
 • Schaakclub
 • Groepsvormende activiteiten
 • Toetsmomenten
 • Presentaties binnen en buiten de school
 • Kennisweken
 • Participatie in leerlingenraad en andere vormen van inspraak
 • “Peer”ondersteuning

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy