Veilige school

Op DNS vinden we een veilige leeromgeving heel belangrijk. Immers, alleen als je je veilig voelt kun je optimaal leren. Dat betekent dat het handelen van alle medewerkers gericht is op het creëren van die veilige leeromgeving. Ook de inzet en werkwijze van het mentoraat draagt hieraan bij.

Veiligheid hoog in het vaandel

De school neemt jaarlijks deel aan de landelijke veiligheidsmonitor en zet op basis van de uitkomsten gerichte acties in die worden opgenomen in het jaarplan van de school. Indien nodig handelt de school. De school heeft een hoge gemiddelde score van 9,6 op veiligheid.

In het veiligheidsplan staan alle maatregelen.

Handle with care

DNS doet mee aan ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de gemeenten in de regio Hart van Brabant. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen die huiselijk geweld meemaken op school te ondersteunen. Meer informatie over huiselijk geweld is hier te vinden.

Hoe werkt het?

Is de politie bij een leerling thuis geweest voor huiselijk geweld, dan kan het zijn dat zij een melding hiervan doorgeeft aan Veilig Thuis. Veilig Thuis zal samen met de gemeente (medewerker van leerplicht) ervoor zorgen dat de ondersteuningscoördinator van onze school een mail krijgt met alleen de naam van de leerling en de geboortedatum. In de mail staat “Handle with Care’: bijvoorbeeld David Pieterse, 3-2-2006”. De school krijgt geen informatie over wat er bij de leerling thuis aan de hand was. De andere leerlingen weten ook niets en de informatie wordt niet opgeslagen in een computer of in een dossier. De ondersteuningscoördinator zoekt de leerling zo spoedig mogelijk op en vraagt aan de leerling welke ondersteuning gewenst is.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy