Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, twee managers onderwijs en een manager bedrijfsvoering. Zij zorgen samen voor het totale onderwijsproces op De Nieuwste School.

De rector en managers

De rector coördineert het beleid en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school. Zij voert personeels- en financieel beleid, gaat over onderhoud en exploitatie en vertegenwoordigt de school naar buiten.

De managers onderwijs dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het primaire proces, leiden de didactische vergadering en de leerlingbespreking. Zij houden contact met het zorgteam en onderhouden externe contacten voor zover dit te maken heeft met hun afdeling.

De manager bedrijfsvoering draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en heeft de leiding over het onderwijsondersteunend team.
De schoolleiding bestaat uit:

Naam Functie
Marieke van den Hurk Rector
Bas Leijen  Manager onderwijs
Koen Schepers  Manager onderwijs
Maria Vromans
Manager bedrijfsvoering

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy