Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, twee conrectoren en een manager bedrijfsvoering. Zij zorgen samen voor het totale onderwijsproces op De Nieuwste School.

De rector en conrectoren

De rector coördineert het beleid en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school. Zij voert personeels- en financieel beleid, gaat over onderhoud en exploitatie en vertegenwoordigt de school naar buiten.

De conrectoren zijn verantwoordelijk voor de primaire processen en vernieuwing van het onderwijs van de school. Ook zijn de conrectoren belast met de personele zorg van hun teams en de beleidsvoorbereiding en mede uitvoering van een of meerdere portefeuilles in de school.

De manager bedrijfsvoering draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en heeft de leiding over het onderwijsondersteunend team.
De schoolleiding bestaat uit:

Naam Functie
Marieke van den Hurk Rector
Bas Leijen  Conrector
Koen Schepers  Conrector
Maria Vromans
Manager bedrijfsvoering

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy