Toetsen & beoordelen

Je zit op school om veel te leren én om een diploma te behalen. Het is dus van belang om te weten wat je leert en hoever je bent in je leerproces. Dat is natuurlijk voor jou belangrijk, maar ook voor je ouders, experts en mentoren. Daarom toetsen we met enige regelmaat waar jij staat zodat je weet wat goed gaat, waarin je je nog moet ontwikkelen en hoe je dat kunt doen. Hieronder lees je hoe wij dat doen.

Hoe wij beoordelen en toetsen

Naar de invloed van toetsen op leren is veel onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek komt steeds dat je pas kunt leren als je weet wát je moet leren, wat je moet kunnen én hoe je dat moet doen. Het is dus heel belangrijk dat je dat weet. Door het geven van cijfers krijg je geen antwoord op de vraag wat je allemaal al kunt en hoe je iets kunt leren. Dat lukt pas als we je uitleggen wat je precies allemaal moet kunnen en weten (aan de hand van leerdoelen in de vorm van “ik kan- zinnen”), als je feedback krijgt over of je deze doelen al kunt én als je weet wat je moet doen om het wel te kunnen. In onderwijsland duiden we dat aan met de begrippen feedback, feedup en feedforward.
Daarom geven we op DNS geen cijfers, maar werken we voor alle vakken met feedback vanuit leerdoelen met “ik kan, zinnen”. Zodat jij steeds weet wat je moet kunnen en waar je staat. Op DNS zijn in de onderbouw geen toetsweken, maar besteden we alle tijd aan jouw leerproces. Je krijgt in de lessen, op basis van uitgevoerde opdrachten en afgenomen diagnostische toetsen, regelmatig feedback. We gaan daarvoor vanaf schooljaar 23-24 met een systeem werken waarmee jij per vak/onderzoeksleergebied inzicht krijgt in waar je staat.
Alle experts en mentoren geven drie keer per schooljaar een inschatting van jouw niveau op basis van wat jij op dat moment hebt laten zien. En aan het einde van leerjaar 2 krijg je een eerste advies.
Wanneer je richting je examen gaat dan hebben we wel toetsweken en werken we wel met cijfers, maar ook hier blijven we je van inhoudelijke feedback voorzien.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy