Profielkeuze en studiekeuze

In het einde van het schooljaar in leerjaar 2, havo 3 en vwo 3 kiezen leerlingen een profiel en vakkenpakket waar ze uiteindelijk het eindexamen in maken.

Profielkeuze

In leerjaar 2 (mavo), havo 3 en vwo 3 moet je een profiel en vakkenpakket kiezen.

  • Als je mavo kiest dan doe je examen in zeven vakken, tenzij dit niet in jouw belang is. In dat geval doe je examen in zes vakken.
  • Je kiest (onder bepaalde voorwaarden) uit: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, economie, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde1, natuur- en scheikunde2, kunstvak 2, wiskunde, sport & bewegen.
  • Wiskunde, Engels en Nederlands hebben drie instructielessen per week, alle andere examenvakken twee. Bovendien werk je in de ZW-uren aan de examenvakken.
  • Maatschappijleer en kunstvak1 rond je in leerjaar 3 af; dit cijfer telt wel mee voor het eindexamen.

De profielen

Havo- en vwo-leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 3 uit twee stromen die leiden naar het eindexamen in een van de vier verschillende profielen:

Stroom Profiel
 Humanics (maatschappijstroom) Profiel Cultuur & Maatschappij
Profiel Economie & Maatschappij
 Science (natuurstroom) Profiel Natuur & Techniek
Profiel Natuur & Gezondheid

Binnen deze profielen bestaan er twee soorten vakken: verplichte vakken, die voor alle leerlingen hetzelfde zijn en keuzevakken, die verschillend zijn voor de leerlingen.

Omdat het kiezen van een goed passend profiel best lastig is word je door je begeleid bij het maken van de profielkeuze. Dit door middel van gesprekken met de mentor of de decaan en verschillende studiekeuzeactiviteiten. Een van de ondersteunende activiteiten is het werken met Qompas. Dit is een online hulpprogramma bij het maken van de profiel- en studiekeuze op havo en vwo. De leerlingen doorlopen verschillende stappen op deze website om er zo achter te komen welke talenten en interesses ze hebben.

Studiekeuze

Ook de keuze voor een toekomstige studie is een lastige. Er is zo ontzettend veel te kiezen! Tijdens de mentoruren gaan jij en je medeleerlingen daarom aan de slag met deze keuze. De school heeft verschillende activiteiten georganiseerd in een jaar om jullie kennis te laten maken met het studiekeuzeproces.

Daarnaast vragen we je om buiten school aan de slag te gaan met de studiekeuze. Dit onder andere door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Studiefinanciering

Het kabinet heeft de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat we geen leenstelsel meer hebben en de regeling is aangepast. Alle informatie hierover kunt u vinden op de volgende site: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/

De kosten voor het studieleven zijn anders dan voor scholieren. Gaat iemand uitwonend studeren dan kunnen de kosten nog hoger uitvallen. Voor een overzicht van de kosten per maand (ongeveer) kan de website van het Nibud geraadpleegd worden. Daar zijn de kosten uitgebreid berekent en uitgelegd.

Tenslotte is er nog de Rekenhulp van duo, hiermee kan de hoogte van studiefinanciering worden berekend en worden de meest gestelde vragen over studiefinanciering beantwoord.

Verschillende opleidingen

  • Voor selectie opleidingen is een uitgebreide toelating vaak bestaande uit meerdere rondes. Meer informatie vind je op de website van studiekeuze123.
  • Voor opleidingen met aanvullende eisen (kunstacademie en sportopleiding) verschillen de eisen per opleiding. Kijk op de site van de aanbieder voor meer informatie. Vaak wordt er om een portfolio gevraagd. Bereid je hier van tevoren goed op voor.
  • Voor opleidingen geldt een bijzonder kenmerk, namelijk dat ze kleinschalig en intensief zijn. Zoals de naam al zegt, zijn deze opleidingen kleinschaliger en intensiever dan andere opleidingen. Door dit kenmerk mogen de opleidingen studenten selecteren. Een voorbeeld van kleinschalig en intensieve opleidingen zijn de university colleges.
  • Voor de overige opleidingen wordt er gebruik gemaakt van matching. Hogescholen en universiteiten werken dan met intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of de leerling een goed beeld heeft van de opleiding en of de leerling de juiste motivatie heeft. Op deze site is informatie te vinden over studiekeuze en toelating.

Om te kijken of een opleiding een lotingstudie is en vanaf wanneer je je kunt aanmelden kun je op de volgende site terecht. Je vindt hier de matchingsprocedure van veel hogescholen en universiteiten.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy