Leerlingondersteuning 

In het kader van de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is in februari 2014 een ondersteuningsprofiel opgesteld, als onderdeel van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant Portfolio. 


In dit ondersteuningsprofiel is de basisondersteuning het uitgangspunt: De Nieuwste School biedt geen specialistische zorg of ondersteuning, maar een groot aantal mentoren biedt een leerling de basisbegeleiding waar het gaat om hulp bij plannen/organiseren van schoolwerk, leren leren, talentontwikkeling, omgaan met faal- of toetsangst en/of het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden (SOVA). 

Tijdens leerlingbesprekingen komt naar voren of een leerling meer dan deze basisondersteuning nodig heeft. In dialoog met ouders onderzoeken we vervolgens of we deze extra ondersteuning kunnen bieden. Als nodig wordt een kind aangemeld bij het zorgoverleg. Dit gebeurt altijd met toestemming van ouders bij leerlingen jonger dan 16 jaar, of anoniem als wenselijk, gezien de problematiek. In het ondersteuningsplan vindt u alle informatie over ondersteuning op DNS. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work