Leerlingondersteuning 

In het ondersteuningsprofiel van De Nieuwste School is de basisondersteuning het uitgangspunt. DNS biedt geen specialistische zorg of ondersteuning, maar getrainde mentoren kunnen een leerling de basisbegeleiding bieden als het gaat om hulp bij plannen/organiseren van schoolwerk (leren leren), verdieping en verrijking bij hoogbegaafdheid, faalangstreductie of aanleren of verbeteren van sociale vaardigheden (SOVA). 

DNS kan hiermee de basisondersteuning bieden die een leerling nodig heeft. Tijdens leerlingbesprekingen komt naar voren of een leerling meer ondersteuning nodig heeft. In dialoog met ouders onderzoeken we of we deze extra ondersteuning al dan niet kunnen bieden. Als nodig wordt een kind door de mentor aangemeld bij het zorgoverleg. Dit gebeurt altijd met toestemming van ouders bij leerlingen jonger dan 16 jaar, of anoniem als wenselijk, gezien de problematiek.  

In het ondersteuningsplan vindt u alle informatie over ondersteuning op DNS. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work