Leergebieden

Omdat het onderwijs van DNS inspeelt op de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerling, start het leerproces bij het geheel en worden van daaruit de delen behandeld. De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt in eerste instantie immers gewekt door het geheel. De leerling gaat op onderzoek uit binnen thema’s. Binnen het thema formuleert de leerling zelf een leervraag. Deze leervraag valt binnen een van de volgende leergebieden:

  • Humanics (de mens in tijd en omgeving)
  • Arts (de mens en zijn scheppend vermogen) 
  • Science (de mens en natuurlijke omgeving)

Er is kennis die niet aan te leren is via het doen van onderzoek of waarvan het niet voor de hand ligt dat leerlingen er zelf leervragen over stellen. Deze kennis wordt aangeboden in gereedschapsvakken. Voor de leergebieden Geletterdheid, Gecijferdheid Sport & Bewegen en Linguistics (Engels, Spaans en Duits) staan er gereedschapslessen op het ritme. 

Gaande het leerproces wordt toegewerkt naar het bereiken van de door de overheid vastgestelde kerndoelen, respectievelijk eindtermen, en naar een diploma dat past bij de talenten die de leerling bezit.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work