Geletterdheid

Het vak Geletterdheid / Nederlands is een instructieles binnen het gehele onderwijs. Het hoofddoel voor de leerlingen in de onderbouw is taalvaardigheid bevorderen. Deze taalvaardigheden dienen als gereedschap voor de onderzoeken. In de bovenbouw moet de leerling meer doelgericht, eindexamengericht, leren werken. De manier waarop we dit realiseren is de leerlingen de wereld van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur te laten ontdekken.
De stof is gebundeld in periodes: leerlingen werken een aantal weken lang aan een bepaald onderwerp, een ‘taaltaak’. Een taaltaak is een grote taak die in groepen kan worden uitgevoerd. Denk hierbij aan zaken als een schooljournaal maken, een griezelbundel samenstellen, een modeshow organiseren, een folder ontwerpen enz. Bij ‘taalfitness’ werken leerlingen aan de verschillende taalvaardigheden die ze nodig hebben voor de taaltaken. Onderdelen als spelling, grammatica, formuleren, argumenteren, komen hierbij aan de orde. Daarnaast werken de leerlingen aan tekstverklaring via de digitale methode Nieuwsbegrip.
We richten de stof op de inhoud van de thema’s, de inhoud van schoolexamens en het eindexamen en op de vaardigheden die van belang zijn op onze school en in de maatschappij.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work