Science

Binnen het leergebied science werken de leerlingen aan verschillende soorten onderzoeken. We onderscheiden hierin twee soorten onderzoeken, namelijk vraaggestuurd en probleemoplossend. Elk thema heeft één of beide onderzoeken centraal staan. Tijdens het uitvoeren van het thema, leert de leerling tevens verschillende sciencevaardigheden (experimenteren, ontwerpen, modelleren en/of brongebruik).

 

In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen het vak science. Waarbij de afzonderlijke schoolvakken biologie, natuurkunde en scheikunde zo in elkaar verweven zijn, dat de leerlingen het ervaren als één vak.

 

In leerjaar 3 moeten leerlingen een profiel gaan kiezen. Om deze reden maken we een duidelijk onderscheid tussen de vakken en laten we de leerlingen ook in aanraking komen met de verschillende inhouden, zodat ze een gedegen keuze kunnen maken.

 

De leerlingen die uiteindelijk een scienceprofiel kiezen, krijgen in leerjaar 4 en 5 het vak NLT. Dit is een vak waarbij de leerlingen aan de hand van complexe opdrachten aan de slag gaan met de vakinhoud. Zo gaan de leerlingen in groepjes een “moord” oplossen of een klimaatkamer maken.

 

Naast de vakinhoud en vaardigheden, staan het samenwerken en het geven van feedback centraal in ons onderwijs. Samen leer je meer en kan je elkaar helpen om tot diepere inzichten te komen. Door van elkaar en van de experts feedback te ontvangen, krijgen leerlingen een beter inzicht in hun kunnen, waardoor ze een verbeterplan op kunnen stellen en groei mogelijk wordt.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work