Science

Het leergebied science bestaat uit de schoolvakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. De experts werken samen om thema’s te ontwikkelen waarin telkens verschillende aspecten van deze vakken aan bod komen. Hierbij proberen de experts science de leerlingen te verwonderen over alle interessante ontdekkingen die ze kunnen doen.
De thema’s zijn daardoor vakoverstijgend. De leerling heeft dus de kennis van alle drie de vakken nodig om het thema goed uit te kunnen voeren. Naast kennis, staan er binnen science ook verschillende vaardigheden centraal. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: ontwerpen, onderzoeken en waarnemen.

Om deze vaardigheden en kennis goed te kunnen ontwikkelen, heeft het leergebied science verschillende praktijkruimtes tot hun beschikking, waar ze de verwondering van de leerling tot hun recht kunnen laten komen en vaardigheden opgedaan kunnen worden.
In leerjaar 1 en 2 staat de ontwikkeling van de vaardigheden wat meer op de voorgrond en is de kennis een hulpmiddel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Vanaf leerjaar 3 verwachten we dat de basisvaardigheden beheerst worden door de leerlingen en zal de kennis meer naar de voorgrond komen, wat uiteindelijk zal resulteren in een eindexamen dat afgelegd moet worden.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work