Portfolio

Leerlingen bouwen gedurende het leerproces een eigen portfolio op. Dit portfolio is in ontwikkeling. Het portfolio geeft weer wat de leerling weet en kan en wat hij heeft gedaan. De leerling is eigenaar van zijn portfolio. In feite is het samenstellen van een portfolio een vorm van gedocumenteerd reflecteren: nadenken over wat er gedaan is en aangeven waarom er iets gedaan is. Reflecteren betekent ‘nadenken’ en ook ‘je bezinnen’ en ‘documenteren’ betekent ‘met behulp van documenten iets aantonen of vastleggen’.
In welke vorm de leerling zijn reflecties documenteert, is afhankelijk van de voorkeur van de leerling, maar ook van de doelen van de reflectie. De documentatie kan variëren van zeer open tot sterk gestructureerd. Door de relatie met reflectie is het portfolio meer dan een ‘verzamelmap met werk’ en meer dan een instrument waarmee de leerling zijn eigen leerresultaten registreert. Een portfolio is een verzameling van eigen werk:

  • waarmee de leerling aantoont wat hij weet en kan, mede in samenhang met kerndoelen en/of eindtermen,
  • waaruit hij kan selecteren wat hij wil bewaren, bijstellen of vervangen,
  • waarmee hij kan reflecteren op wat hij heeft gedaan en hoe dat ging,
  • waarmee hij kan presenteren wat hij ervan heeft geleerd,
  • waarmee hij kan vaststellen wat hij verder gaat doen en hoe hij dat gaat aanpakken.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work