De Nieuwste School

DNS is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Vanzelfsprekend leidt DNS op voor een diploma. DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen daarmee ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.

Hoe het onderwijs vorm gegeven wordt kunt u lezen op de pagina onderwijs en in het schoolplan.

DNS wil geen grote school worden. Door het groot aantal aanmeldingen van de afgelopen jaren is de school genoodzaakt om vooraf aan te geven dat ze maar een beperkt aantal leerlingen kan aannemen. Om het karakter van kleinschaligheid te behouden en zodoende kwaliteit van het onderwijs(concept) te kunnen blijven garanderen ligt het maximum aan te nemen leerlingen in de brugklas tussen 150 en 180 leerlingen. Jaarlijks wordt in oktober bekend gemaakt wat het maximum aantal aan te nemen leerlingen voor het volgend schooljaar zal zijn. Op deze manier blijft het totaal aantal leerlingen rond de 750 waarmee voor een school met dit unieke concept de grens bereikt is. De lotingsprocedure vindt u in het menu nieuwe leerlingen.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work