Ouderbijdragen

De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

De schoolkosten worden bij de ouders via de mail in rekening gebracht door de afdeling financien van de vereniging van Ons Middelbaar Onderwijs. (finfact@postnl.omo.nl)

Kopiëren
Voor iedere leerling is een kopieerpasje beschikbaar waar een bedrag van 6 euro op staat. De leerling krijgt een pincode en kan kopieën maken op school. Indien de leerlingen over dit bedrag heen gaan, betalen ze de kopieën zelf. Het bedrag op het pasje kan door contante betaling bij de conciërge opgewaardeerd worden. Dit pasje zal ook gebruikt worden als schoolpasje wanneer de leerlingen zich moeten legitimeren buiten DNS en bij het maken van pta-toetsen en examens. 

Digitaal betalen
Met de schoolpas kunnen de leerlingen op school cashless betalen. 

Verbruiksmaterial t.b.v. eigen onderzoek
Kosten die leerlingen maken t.b.v. het eigen onderzoek komen voor eigen rekening.

Uitwisseling
Minimaal één keer in hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen deelnemen aan een uitwisseling. De kosten hiervan worden bij de ouders in rekening gebracht. In het verleden hadden we reizen waarbij de afspraak gemaakt is dat deze maximaal € 500,-- mogen kosten. Nu we de buitenlandse reizen vervangen door uitwisselingen zal het bedrag hier ver onder blijven.

Anglia, Cervantes en Goethe examens 
Dit zijn examens voor de Engels+, Spaans+ en Duits+ programma’s en NIET verplicht. School draagt zorg voor de materialen en kosten voor de extra lessen. Overige kosten zijn voor ouders. Dit bedrag is variabel, omdat de examenprijs is van het niveau en de taal.

Boekenfonds
Omdat DNS geen boekenfonds hanteert in de zin zoals dat op de meeste scholen gebeurt, is deze regeling voor leerlingen van DNS niet aan de orde. Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht.

Laptopgebruik
Bij alle leerlingen die een laptop van school gebruiken wordt € 200,-- per jaar in rekening gebracht.

Ouderbijdrage 2019-2020

 

 Leerjaar 1 2 3 4M 4HV 5V 5H+6V
               
(Buitenschoolse) activiteit/workshops 25 25 25 25 25 25 25
Stamgroepsactiviteit 15 15 15 15 15 15 15
Kopieerkosten (incl. betaalpas/geen les/leermateriaal) 6 6 6 6 6 6  6
Brugklaskamp 40            
NLT-kamp         15    
Jaarboek (examenkandidaten)        10  
10 
Tekendoos  15            
               
Totaal  €101 €46 €46 €56 €61 €46 €56

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work