Ouderbijdragen

De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

De schoolkosten worden bij de ouders via de mail in rekening gebracht door de afdeling financien van de vereniging van Ons Middelbaar Onderwijs. (finfact@postnl.omo.nl)

Kopiëren
Voor iedere leerling is een kopieerpasje beschikbaar waar een bedrag van 5 euro op staat. De leerling krijgt een pincode en kan kopieën maken op school. Indien de leerlingen over dit bedrag heen gaan, betalen ze de kopieën zelf. Het bedrag op het pasje kan door de leerlingenbalie met school- of bankpas opgewaardeerd worden. Dit pasje zal ook gebruikt worden als schoolpasje wanneer de leerlingen zich moeten legitimeren buiten DNS en bij het maken van pta-toetsen en examens. 

Digitaal betalen
Met de schoolpas kunnen de leerlingen op school contactloos betalen. 

Verbruiksmaterial t.b.v. eigen onderzoek
Kosten die leerlingen maken t.b.v. het eigen onderzoek komen voor eigen rekening.

Uitwisseling
Minimaal één keer in hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen deelnemen aan een uitwisseling. De kosten hiervan worden bij de ouders in rekening gebracht. In het verleden hadden we reizen waarbij de afspraak gemaakt is dat deze maximaal € 500,-- mogen kosten. Nu we de buitenlandse reizen vervangen door uitwisselingen zal het bedrag hier ver onder blijven.

Anglia examens 
Dit is het examen voor het Engels+ programma en NIET verplicht. School draagt zorg voor de materialen en kosten voor de extra lessen. Overige kosten zijn voor ouders. Dit bedrag is variabel, omdat de examenprijs is van het niveau. 

Boekenfonds
Omdat DNS geen boekenfonds hanteert in de zin zoals dat op de meeste scholen gebeurt, is deze regeling voor leerlingen van DNS niet aan de orde. Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht.

Laptopgebruik
Bij alle leerlingen die een laptop van school gebruiken wordt € 200,-- per jaar in rekening gebracht.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work