Schoolcode

Op DNS hebben we een aantal afspraken waar we ons aan houden. Deze afspraken noemen we de schoolcode.

Algemeen

De school is een school. Wel wil de school dat jij je goed thuis voelt op school, een fijne schooltijd hebt én dat je veel leert. DNS wil een school zijn waar de leerlingen een belangrijke rol spelen en invloed hebben én een school waar goede examenresultaten behaald worden.

Praktisch

  • Eten en drinken gebeurt in de daarvoor bestemde ruimtes en tijdens de daarvoor bestemde pauzes.
  • Alle ruimtes in de school zijn gedurende de lesuren plekken waar je goed kunt werken en leren. Een goede werkplek is rustig (in elk geval zo rustig dat anderen er geen last van hebben) en na afloop opgeruimd. Een stilteplek is stil.
  • Je laptop en andere devices zijn alleen bestemd om te werken aan jouw schoolwerk tijdens lestijden.

Omgaan met jezelf en met elkaar

  • De school geeft je redelijk veel vrijheid en verwacht van jou een eigen verantwoordelijkheid. Je probeert het beste in jezelf naar boven te halen door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen gedrag (succes én mislukkingen). Op dezelfde manier help je jezelf en anderen om het beste in elkaar naar boven te halen. Zo help je anderen wanneer ze jouw hulp kunnen gebruiken en stel je vragen als je iets niet snapt. 
  • Je houdt je aan de gemaakte afspraken met mentoren, experts, medeleerlingen en niet-onderwijzend personeel.
  • Je gaat om met anderen, zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan: respectvol en tolerant. Respectvol betekent dat je je medeleerlingen en docenten als persoon in hun waarde laat zoals zij dat met jou doen. Tolerantie betekent dat je de ideeën van de ander accepteert als horend bij de ander, terwijl je het er natuurlijk niet mee eens hoeft te zijn. Ideeën die ideeën van anderen inperken, worden op deze school niet geaccepteerd

Tot slot

Je houdt je aan deze schoolcode. Als je het er niet mee eens bent, ga je naar de leerlingenraad.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work