Screening

Toetsmoment

Voor de herfstvakantie maken de leerlingen uit het eerste leerjaar twee toetsen. Deze toetsen zijn afkomstig uit het landelijke protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. De toetsen geven een indicatie van leerlingen die onder het gemiddelde scoren, waarbij dus sprake kan zijn van dyslexie.

Dictee

De leerlingen maken een zinnendictee dat wordt voorgelezen door de mentor. De VMBO-T leerlingen krijgen de eerste acht zinnen van het dictee, de HAVO/VWO-leerlingen alle tien zinnen.

Stilleestoets

De tweede toets die de leerlingen dienen te maken is een stilleestoets. Deze toets meet het leestempo en geeft aan hoeveel woorden de leerlingen gemiddeld kunnen lezen in 1 minuut.

Beoordeling toetsen

De mentor kijkt beide toetsen na met behulp van een correctiemodel. De lijsten met het aantal fouten/ aantal gelezen woorden worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door de dyslexiecoördinator. Deze verbindt adviezen aan de analyse.

Leerlingen die uitvallen op de toetsen

Leerlingen die uitvallen en geen dyslexieverklaring hebben, zullen een aantal extra toetsen maken (EMT, Klepel, keukendeurkruk). Mogelijk wordt een verwijzing gedaan voor verder onderzoek door een daartoe bevoegde instantie. De mentor heeft hierover contact met de ouders. De school spreekt geen voorkeur uit voor een bevoegde instantie.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work