Rector

De rector is integraal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school, voert personeels- en financieel beleid, gaat over onderhoud en exploitatie, heeft overleg met de Managers Onderwijs in de onder- midden- en bovenbouw, doet de algemene vertegenwoordiging naar buiten en heeft de coördinatie van het totale beleid.

De rector is Marieke van den Hurk.

Managers onderwijs

De managers onderwijs vormen samen met de rector de leiding van de school. Zij dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het primaire proces, leiden de didactische vergadering en de leerlingbespreking. Zij houden contact met het zorgteam en onderhouden externe contacten voor zover dit te maken heeft met hun leerlingen.

Caecile van Gorp   bovenbouw havo en vwo 4, 5 en 6
Ingrid Peters middenbouw   leerjaar 3 en mavo 4
Bas Leijen onderbouw leerjaar 1 en 2

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work