Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het totale onderwijsproces op de Nieuwste School.
De rector is integraal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school, voert personeels- en financieel beleid, gaat over onderhoud en exploitatie, heeft overleg met de managers onderwijs en de manager bedrijfsvoering, doet de algemene vertegenwoordiging naar buiten en heeft de coördinatie van het totale beleid.

 

De managers onderwijs dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het primaire proces, leiden de didactische vergadering en de leerlingbespreking. Zij houden contact met het zorgteam en onderhouden externe contacten voor zover dit te maken heeft met hun afdeling. 

De manager bedrijfsvoering draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en heeft de leiding over het onderwijsondersteunend team.

 


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work