Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

2.1 Leergebieden

Het onderwijs op DNS bestaat uit de volgende onderdelen


Onderzoek 
Onderzoek doen biedt een basis om (complexe) problemen op te lossen. Onderzoek doen is daarmee een doel én een middel: leerlingen moeten onderzoeksvaardigheden aanleren en door middel van het doen van onderzoek verwerven ze kennis, breiden ze deze uit, leren ze ook andere vaardigheden en komen ze tot nieuwe kennis en inzichten.

Bij het doen van onderzoek gebruiken leerlingen de denkcirkel. De leerlingen doen onderzoek binnen de leergebieden Science, Humanics en Arts. Deze leergebieden worden hieronder apart uitgewerkt.

Gereedschapslessen 
Tijdens de gereedschapslessen staat één vak centraal. In de onderbouw zijn dat geletterdheid, gecijferdheid, linguïstics (de moderne vreemde talen), sport & bewegen. Deze worden hieronder nader uitgewerkt. In de bovenbouw komen daar de examenvakken bij. Zoals bij alle onderwijs is ook hier het uitgangspunt dat maatwerk mogelijk moet zijn, de stof contextrijk, binnen het thema van dat moment wordt aangeboden, en er zoveel mogelijk verbinding is met het andere onderwijsaanbod. Ook bij de gereedschapslessen is aandacht is voor het verwerven en delen van kennis en vaardigheden, het kunnen analyseren en oplossen van complexe kennis-gerelateerde problemen en voor de ontwikkeling van de DNS-competenties. 

De mentoraatsleerlijn 
In het mentoraat staat het welzijn en de ontwikkeling van de leerling centraal. De leerling wordt begeleid op zowel het cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijke vlak. DNS heeft een uitgewerkt mentoraatsprogramma. 

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work