Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

1.4 Inspraak en advies

Meerdere partijen hebben belang bij goed onderwijs. De leerlingen en hun ouders en de medewerkers. Door inspraak goed te regelen investeert de school in de kwaliteit van het onderwijs. De school organiseert inspraak op de volgende manieren: 

  • Er is een medezeggenschapsraad actief die een formele rol heeft bij besluiten in de school. 
  • Er is een ouderklankbordgroep die fungeert als “klankbord” voor de schoolleiding. 
  • Er is een leerlingenraad waar vooral leerlinggebonden zaken besproken worden en die ook dient als gesprekspartner voor de rector. 
  • Er is maandelijks een leerlingenklankbordgroep met leerlingen waarin leerlingen in gesprek gaan met de schoolleiding en hun mening kunnen geven over van te voren vastgestelde thema’s.
  • Er zijn periodieke bijeenkomsten met frisse kijkers waarin de schoolleiding bij plannen medewerkers vraagt om mee te denken. 
  • Er is een Raad van Advies ingesteld, met mensen die niet direct verbonden zijn aan de school, die fungeert als klankbord voor de rector.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work