Loting

De Nieuwste School heeft elk jaar ruimte voor 150 nieuwe leerlingen. Alle aanmeldingen worden bekeken door de toelatingscommissie.

De loting

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt loting plaats onder leiding van een notaris. Mocht uw zoon of dochter uitgeloot worden, nemen we contact met u op en gaat alle informatie automatisch naar de school van de tweede of derde keuze als deze in de regio ligt.

Lotingsprocedure

Voor schooljaar 2023-2024 vindt u hier de gehele lotingsprocedure. We houden ons aan de algemeen geldende afspraken in Tilburg. Deze kunt u vinden op de website www.povo-013.nl.

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy