Voorexamenjaren

Wil je instromen in een voorexamenjaar? Hier vind je alle informatie. Instroom in het eindexamenjaar is niet mogelijk.

Instroom in de voorexamenjaren

Leerlingen binnen DNS van 4 mavo naar 4 havo

Leerlingen die al op De Nieuwste School een mavodiploma hebben behaald en willen overstappen naar havo kunnen dat zonder beperkingen als ze geslaagd zijn met zeven vakken. Leerlingen die een mavodiploma met zes vakken hebben kunnen onder voorwaarden overstappen naar havo en nemen hiervoor contact op met de decaan of de manager onderwijs bovenbouw. Leerlingen van DNS hebben altijd plaats als zij na een mavodiploma havo willen gaan doen op DNS.

Leerlingen binnen DNS van 5 havo naar 5 vwo

Leerlingen die al op De Nieuwste School een havodiploma hebben behaald en willen overstappen naar vwo kunnen dat onder voorwaarde dat het vakkenpakket goed aansluit. Zij kunnen dit bespreken met de mentor.

Leerlingen 4 vmbo-t/4 mavo van buiten DNS naar 4 havo DNS

Voor leerlingen die een diploma op een andere school hebben behaald gelden dezelfde aanmeldingsvoorwaarden als voor leerlingen die op DNS een diploma behaald hebben. Leerlingen van buiten DNS komen zich aanmelden op een van de aanmelddagen op 7 of 9 maart 2023 van 15:00-17:00 of 19:00-21:00 uur.

Leerlingen die doubleren in havo 4 worden niet aangenomen. Wanneer DNS zicht heeft op de vrijgekomen plaatsen in havo 4 kan de aanmelding definitief worden gemaakt. Het is mogelijk afhankelijk van de profielkeuze of er plaats is. Voor een oriëntatie op de profielen die DNS aanbiedt, zijn de keuzeformulieren hier op de website geplaatst. DNS zal contact opnemen met de school van herkomst en er zal met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo, een gesprek worden gehouden.

Voor vragen of om een afspraak te maken om de school te zien kun je mailen naar: 

Hier downloaden de leerlingen leerlingen 4 vmbo-t/4mavo die van buiten DNS in 4 havo willen instromen het inschrijfformulier en de motivatiebrief dat bij voorkeur volledig ingevuld wordt meegenomen naar de aanmeldingsavond.

Hier lezen leerlingen 4 vmbo-t/4mavo die van buiten DNS in 4 havo willen instromen, welke afspraken Tilburgse scholen hebben vastgelegd over:

  • welke keuzemogelijkheden er zijn op de havo
  • hoe het LOB-traject naar de havo verloopt
  • waar je aan moet voldoen om je aan te kunnen melden
  • hoe je je kunt aanmelden
  • hoe de procedure van toelating verloopt

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy