Dyslexiekaart

Met een faciliteitenkaart mogen leerlingen met dyslexie gebruik maken van de wettelijk vastgestelde compenserende hulpmiddelen. In principe staan een aantal standaardfaciliteiten op de kaart. De dyslexiekaart kan op de individuele hulpvraag van de desbetreffende leerling worden aangepast, op basis van een geldige deskundigenverklaring. De kaart wordt via de mentor in jaar 1 aan de leerlingen uitgereikt. De leerling is verplicht de kaart mee te nemen en te tonen bij toetsen.

Uitleg dyslexiekaart

Iedere leerling met dyslexie krijgt een dyslexiekaart aangeboden.
Op de kaart staan een aantal standaardfaciliteiten die de leerling kan gebruiken. In specifieke gevallen, kunnen er extra faciliteiten aan toe worden gevoegd.
• 20 % extra tijd bij toetsen;
• Gebruik van audio via laptop;
• Gebruik van tekstverwerkingsprogramma als schrijfgerei.

Naast de faciliteiten waarvan de leerling gebruik kan maken, staan de inspanningen die de leerling dient te leveren.

De inspanningen die wij verwachten van de leerlingen met vastgestelde dyslexie op DNS zijn:
• Zorg dat je steeds al je spullen bij je hebt, zodat je goed kunt werken.
• Plan de dag goed, zodat je weet wat je kunt doen..
• Besteed thuis extra tijd aan taal.
• Maak gebruik van de helpdesks na schooltijd.
• Geef vooraf bij je expert aan dat je gebruik wilt maken van extra tijd tijdens een toets.
• Maak en bewaar steunkaarten met woorden, regels of formules die je moeilijk kunt onthouden.
• Kopieer aantekeningen van een stamgroepgenoot.
• Ga bij vragen of onduidelijkheden zelf naar je mentor.
NB. Het merendeel van bovenstaande zaken verwacht DNS in principe van alle leerlingen.

Voorleessoftware

DNS is in het bezit van het voorleesprogramma Claroread. Leerlingen kunnen dit kosteloos op hun eigen laptop installeren om te gebruiken. Tevens staat Claroread standaard op de examenlaptops geïnstalleerd, zodat het ook tijdens schoolexamens gebruikt kan worden. Tijdens het Centraal Examen wordt gebruik gemaakt van voorleesdvd’s, geleverd door het CvTE.

Mentoren en experts

Naast alle aandacht voor de leerlingen, is het van belang dat ook docenten op de hoogte zijn van lees- en spellingproblemen van leerlingen. Zij zijn immers degenen die met de kinderen werken en hierdoor ook met hun dyslexie te maken krijgen.
Docenten worden op onderstaande manieren geïnformeerd:

 • Plenaire uitleg. Het zorgoverleg informeert het team in plenaire bijeenkomsten over wat dyslexie is, hoe DNS er mee omgaat en wat de docent zelf kan doen.
 • Overzicht van leerlingen met dyslexie. Alle beoordelaars hebben een overzicht van de kinderen die dyslexie hebben. Dit voorkomt nare situaties, zoals leerlingen die steeds moeten vertellen dat ze dyslexie hebben. DNS beoordeelt zoveel mogelijk op dat wat goed gaat, in plaats van wat niet goed gaat. De mentoren zorgen ervoor dat de experts een overzicht hebben van de leerlingen in hun groep en de speciale zaken die spelen.
 • Aandacht voor dyslexie in de stamgroep. Ook begeleidt de mentor lessen in de stamgroep. Hier gaat het vooral om erkenning en herkenning van het probleem.

Beoordeling

Een belangrijk criterium bij de beoordeling is de communicatieve competentie van de taaluiting. Dat wil zeggen: zou een moedertaalspreker de boodschap begrijpen? Alleen als dit niet het geval is zal de taaluiting fout gerekend worden.

Schrijven

Leerlingen met vastgestelde dyslexie zullen bij de productieve taalvaardigheid schrijven milder beoordeeld worden dan de overige leerlingen. Spelling mag het resultaat op een toets niet beïnvloeden, tenzij spelling een onderdeel is van die toets.

 • De spellingsfouten worden bij niet-gerelateerde spellingsopdrachten niet meegerekend.
 • Bij wel-gerelateerde spellingsopdrachten worden spellingsfouten half meegerekend.
 • Herhaling van spelfouten worden niet meegerekend.
 • Schrijven in korte zinnen wordt geaccepteerd.
 • Doorhalingen en gekras wordt niet aangerekend.-
 • Grammaticale fouten zijn geen dyslectische fouten, dus worden gewoon meegerekend

Lezen

 • Dyslectische leerlingen mogen boeken van lager niveau lezen.
 • Ook mogen zij gebruik maken van luisterboeken.
 • Bij leesteksten geen bijzondere normering want ll. heeft extra tijd gehad.

Woordenschat wordt, indien nodig, mondeling overhoord.

Voor lezen en presentaties geldt geen bijzondere beoordeling

Examenjaar

In het examenjaar geeft de examencommissie de leerlingen met een dyslexieverklaring door aan de Onderwijsinspectie. Deze leerlingen mogen officieel gebruik maken van de hierboven genoemde faciliteiten (extra tijd, audio, werken op een laptop) tijdens het schoolexamen en het Centraal Examen.
Elk schooljaar voor 1 november worden deze leerlingen ook aangemeld bij Cito, zodat DNS de juiste materialen toegestuurd krijgen voor de toetsen op het Centraal Examen.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy