Hulp en hulpmiddelen

De mentoren en ondersteuningscoördinator zorgen ervoor dat de experts aan het begin van het schooljaar op de hoogte worden gebracht van de leerlingen met een dyscalculie-verklaring. Een begripvolle houding van de mentor en de expert vinden wij van groot belang. Wij verwachten daarom van de mentor in gesprek te gaan met de leerling en vraagt aan de leerling hoe hij/zij het beste kan ondersteunen.

De ondersteuningscoördinator nodigt de leerling in het begin van het schooljaar uit voor het invullen van een faciliteitenkaart en bespreken met hem/haar welke hulp er gegeven kan worden.
De leerling wordt zoveel mogelijk in de klas door de expert geholpen. Ook is er helpdesk wiskunde (1x per week) die gevolgd kan worden. Hier kan de leerling extra hulp krijgen bij het maken van opdrachten.

Blijkt de leerling ondanks deze extra ondersteuning nog veel moeite te hebben om de les te kunnen volgen, dan vraagt de mentor of de expert wiskunde aan de rekencoördinator om de leerling een korte periode te begeleiden. Dit plan wordt in een handelingsplan vastgelegd en gedeeld met o.a. mentor en ouder(s)/verzorger(s). De hulp is gericht op:

 • onderliggende basisvaardigheden oefenen;
 • ondersteuning en zelfvertrouwen;
 • een goede aanpak: het aanleren van strategieën met betrekking tot de lesonderdelen van rekenen/wiskunde.

Meestal gaat het dan om vijf extra lessen, waarna de leerling in de klas weer voldoende mee kan komen en de docent de begeleiding weer overneemt.

In de praktijk blijkt dat leerlingen met zo af en toe een duwtje in de rug (een paar lessen RT) voldoende mee kunnen komen in de les.

Hulpmiddelen voor thuis

 • Beter rekenen: voor kinderen die alledaags hoofdrekenen willen oefenen. Beter rekenen is een zelfstandige website, maar versneld aanmelden kan via de website van Beter spellen.
 • Wiskunde op het net: hier vind je van alles wat met wiskunde te maken heeft. De onderwerpen zijn gesplitst in onderbouw en bovenbouw. Er zijn ook pagina’s waar je kunt oefenen.
 • Wiskundemateriaal voor de internetgeneratie: Math4all.
 • Oefenmateriaal voor ouder(s)/verzorger(s), docenten en leerlingen: Beter Onderwijs Nederland.
 • Studio rekenen is bestemd voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs. Als de school er mee werkt, krijgt uw kind het via school digitaal aangeleverd.
 • Basisboek Rekenen (Jan van der Craats), geschreven voor iedereen die wil leren rekenen of weggezakte rekenvaardigheden wil ophalen.
 • Op opzoekboekjewiskunde.nl zijn opzoekkaarten voor wiskunde en rekenen te vinden.
 • https://www.examenblad.nl/onderwerp/kandidaten-met-een/. Pag. 19 voor dyscalculie.
 • Examenblad rekenkaart https://www.examenblad.nl/onderwerp/de-rekenkaart-en-centrale-examens.

Verder lezen:

Balans Digitaal (2013).

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy