Laptopreglement

Op De Nieuwste School werken leerlingen op een (eigen) laptop. Daarvoor hebben we een laptopreglement opgesteld.

Laptopreglement

  • De laptop bevindt zich altijd binnen één meter van zijn eigenaar en/of gebruiker.
  • Bij geen gebruik van de laptop, wordt deze veilig opgeborgen in eigen kluisje.
  • Laptops worden niet aan elkaar uitgeleend.
  • Je loopt nooit rond met een laptop met opengeklapt scherm.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik van laptop en toebehoren (accu, laadsnoer, usb-sticks, e.d.).
  • De leerling zorgt zelf voor een back-up van zijn gegevens, bijvoorbeeld door opslag in de elektronische leeromgeving of op een usb-stick.
  • De school richt zijn netwerk zodanig in dat de leerling via het netwerk toegang heeft tot alle voor zijn leren relevante websites andere digitale bronnen.
  • Laptops, ook eigen laptops, zijn binnen de school verzekerd tegen inbraak en brand, mits ze afgesloten, d.w.z. in eigen kluisje, opgeborgen zijn

Tip: leg je laptop via een laptop slot (Kensington lock) vast aan je werkplek!

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy