Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim

Te laat komen
Als een leerling zonder geldige reden te laat is, meldt de mentor, expert of leerlingbalie de leerling te laat in Magister. De leerling krijgt automatisch een 8 uur melding voor de volgende dag in zijn/haar rooster. Een leerling kan deze sanctie niet vervangen door aan het eind van de schooldag 45 minuten langer te blijven.

De leerling meldt zich de volgende schooldag om 8 uur bij de leerlingbalie voor het doen van een klusje. Als er geen klusjes zijn werkt de leerling op het perron tot 8.45 uur.

Als een leerling meer dan 15 minuten zonder geldige reden te laat is, dan registreert de mentor, expert of leerlingbalie dit als een uur afwezig zonder geldige reden (zie hieronder).

Afwezig zonder geldige reden (spijbelen) 
Als een leerling zonder geldige reden een lesuur verzuimt, moet hij/zij het gemiste uur dubbel inhalen. De mentor, expert of leerlingbalie meldt het verzuim bij de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator of de manager onderwijs geeft een brief mee naar huis waarop de sanctie wordt vermeld. Deze brief moet door ouders/verzorgers ondertekend worden en bij de verzuimcoördinator ingeleverd.

Als een leerling een hele dag zonder geldige reden de lesuren verzuimt, worden ouders hier telefonisch van op de hoogte gesteld door de verzuimcoördinator. De leerling haalt de verzuimde uren dubbel in. In alle gevallen van ongeoorloofd verzuim worden de gemiste uren als ongeoorloofd geregistreerd in Magister.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy