Protocol online toetsen

Onderstaande werkwijze kan ingezet worden om het mogelijk te maken om een thuiszittende leerling (om reden van zorg, ziekte, quarantaine, …) een toets mee te laten maken. Een verzoek voor digitale deelname kan bij de coach/mentor worden aangevraagd. De werkwijze wordt kortgesloten met de toetscoördinator. In deze werkwijze staat beschreven welke verantwoordelijkheden iedere betrokkene heeft vóór, tijdens en na de toets. Bij PTA-toetsen geldt het examenreglement.

Voor de toets

 • Ouder vóór de toets
  Je laat de coach/mentor zo spoedig mogelijk -en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de toets- telefonisch weten dat zoon/dochter niet kan deelnemen op locatie.
 • Tevoren heb je in Magister (klik op: foto/mijn gegevens – toestemming gebruik gegevens) aangegeven of je toestemming geeft voor de in dit document omschreven manier van thuis toetsen met streaming via Microsoft Teams door een toet surveillant op school. In gesprek met de coach/mentor wordt hier nog aan gerefereerd.

Leerling vóór de toets
Je zorgt met een ouder voor een stabiele internetverbinding thuis.

 • Je draagt zorg voor een rustige kamer / omgeving.
 • Je hebt de Microsoft Teams app op je smartphone of tablet geïnstalleerd.
 • Je bent bekend met het gebruik van videobellen via Microsoft Teams.
 • Je gaat deelnemen in een videobelverbinding via Microsoft Teams van de toetssurveillant. Dit doe je op je op je smartphone of tablet.
 • De laptop staat voor je. Hierop open je de toets en maak je eventueel de toets als dat op een digitaal antwoordformulier kan.
 • De smartphone of tablet staat zo opgesteld dat:
  het scherm van je laptop in beeld is
  het toetsblad waarop je schrijft in beeld is
  je gezicht in beeld is

*OVERZICHT WERKPLEK TIJDENS STREAMEN

Smartphone of tablet staat dus op een afstand en vanaf opzij gericht. Zorg dat deze goed opgeladen is of aan een lader hangt!

 • Geluid van smartphone of tablet staat uit en microfoon staat aan.
 • Op je werkplek mogen alleen onbeschreven A4 papier (blanco, met ruitjes of met lijntjes) en voorgeschreven benodigdheden (rekenmachine, pen, computer, …) liggen.
 • Horloge is af. De tijd is zichtbaar op je laptop.
 • Je communiceert alleen via de chat met de toetssurveillant.
 • Test bovenstaande werkwijze voor de toetsweek en vraag hulp bij je coach/mentor als zaken niet lukken/voor jou niet mogelijk zijn.

Expert voor de toets

 • Je zorgt ervoor dat je een digitale versie (PDF) van de toets een week voor afname als opdracht in Microsoft Teams met tijdsslot klaarzet voor alle leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat je de opdrachttijdlijn bewerkt en dat je het ontvangen van een melding van te laat inleveren aanzet.
 • Je geeft hierbij aan of de toets digitaal of op papier dient te worden gemaakt.
 • Je geeft aan welke benodigdheden zijn toegestaan (computer, tabellenboek, atlas, …)

Coach/mentor vóór de toets

 • Je besluit met een ouder en leerling dat de toets online gaat worden afgenomen.
 • Je geeft de naam en klas van de leerling die thuis een toets gaat maken, tijdstip en te toetsen vak door aan de toetssurveillant.

Toetssurveillant vóór de toets

 • Je belt de leerling(en) die deelnemen aan online toetsing 15 minuten voor aanvang van de toets.
 • Je microfoon staat de gehele tijd uit. Communicatie gaat via de chatfunctie.

Tijdens de toets

Leerling tijdens de toets

 • De toetssurveillant belt jou 15 minuten voor aanvang van de toets via Microsoft Teams.
 • De toetssurveillant brengt regelmatig willekeurige leerlingen in beeld gedurende de gehele toets.
 • Je vindt je toets in Microsoft Teams met een tijdsslot. Je kunt deze dus pas openen als de toetstijd ingaat.
 • Bij aanvang van de toets mag deze nog door iemand thuis geprint worden en worden afgegeven. Zelf mag je niet van je werkplek vanaf het moment dat de toetstijd start.
 • Je microfoon dient tijdens de gehele zitting (voor, tijdens en na toets) aan te blijven staan.
 • Je mag tijdens het toetsmoment niet gestoord worden door anderen; geen interactie van welke aard dan ook.
 • Als je klaar bent met het werk, type je dit in de chat van de vergadering en lever je de opdracht in.
 • Indien van toepassing: Je bent zelf verantwoordelijk voor scherpe, leesbare foto’s van geschreven/getekend werk.
 • Al het in te leveren werk dient binnen 5 minuten na de toetstijd te zijn ingeleverd.

Toetssurveillant tijdens de toets

 • Je controleert regelmatig de werkplek* van de leerling.
  Bij het opmerken van een onregelmatigheid, meld je dit aan de leerling en maak je een notitie van het voorval en tijdstip. Je laat de leerling de toets wel afronden.
 • Je noteert het tijdstip waarop de leerling aangeeft dat hij klaar is en het werk gaat opsturen. Je geeft dit door aan de expert.

 

Na de toets

Leerling na de toets
Je overhandigt werk dat op papier is geschreven binnen een termijn van 5 werkdagen persoonlijk aan je expert.

Expert na de toets

 • Je vergelijkt het tijdstip van afronden dat de toetssurveillant je stuurde, met het tijdstip dat het werk van een leerling is ontvangen. Hier mag niet meer dan 5 minuten tussen zitten.
 • Je kijkt het werk binnen gestelde termijn na en beoordeelt het werk.
  Je organiseert een inzage moment en archiveert de toetsen.
 • Je verwerkt de resultaten op de gebruikelijk manier.
  Toetssurveillant na de toets
  Je maakt melding bij de leerlingcoördinator wanneer je een onregelmatigheid hebt vastgesteld.

Tenslotte

Wanneer de surveillant of expert vaststelt dat een leerling zich niet aan bovenstaand protocol heeft gehouden, wordt bij een PTA-toets melding gemaakt bij de examencommissie. Zij beslissen dan of er werkelijk sprake is van een onregelmatigheid en wat dat tot gevolg heeft. Zij hanteren dan het examenreglement. Wanneer het een toets uit het PTO betreft, is het aan de expert wat de gevolgen zijn. Doorgaans zal dan ook volgens afspraken in het examenreglement worden gehandeld.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy