Leerjaar 1, 2, 3

Hieronder vind je de overgangsnormen voor leerjaar 1, 2, 3

Algemeen profiel leerjaar 1, 2 en 3

In leerjaar 1 krijg je veel kans om te wennen op je nieuwe school. Natuurlijk krijg je al veel gereedschapsvakken en doe je onderzoek, maar er is ook veel tijd voor het aanleren van vaardigheden als onderzoek doen; omgaan met anderen, respect en tolerantie; presenteren, je verantwoorden; betrouwbaar zijn, je aan afspraken houden.

Het uitgangspunt is dat je in leerjaar 1 niet doubleert. Als het in leerjaar 1 niet goed gaat dan zal school samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) kijken naar wat voor jou het beste is. Dan is het belangrijk om te weten hoe het komt dat het niet goed gaat. Ben je veel ziek geweest? Heb je erg lang moeten wennen? Is de stof te moeilijk of het tempo te hoog? Zijn er andere oorzaken? Afhankelijk van de oorzaak, is het in sommige gevallen beter om op zoek te gaan naar een andere school maar we kunnen ook besluiten om het te proberen in leerjaar 2. In een enkel geval blijft een leerling toch zitten in leerjaar 1.

Van leerjaar 2 naar mavo 3 of havo/vwo 3 Van havo/vwo 3 naar havo 4 of vwo 4

In deze leerjaren staat de aansluiting naar een passend examenprofiel centraal. Alle mentoren en experts uit jouw onderwijsteam volgen jouw ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van het totaalbeeld van wat we waarnemen van jou als leerling. Het onderwijsteam deelt na iedere periode (drie keer per schooljaar) met jou en je ouders waar je staat en hoe jij je ontwikkeld hebt. Dit gebeurt in een persoonlijk portret.

In het persoonlijk portret wordt door jouw onderwijsteam een advies gegeven waarmee je ziet welk examenprofiel het onderwijsteam voor jou als meest passend inschat. Dit advies wordt in het persoonlijk portret ondersteund door middel van geschreven feedbackstukken van jouw mentor en experts. Daarnaast geven experts voor hun eigen vak een niveauinschatting. Als input voor het bepalen van de niveauinschatting baseert de expert zich op ervaringen uit de lespraktijk (te denken aan onder andere formatieve werkvormen, diagnostische toetsen, onderzoeken, PO’s), en op de (geschreven) feedback die aan de hand van de datapunten in het toetsprogramma is gegeven.

Meer over determineren van het advies in de onderbouw is hier te vinden.

Om tot een advies voor een passend examenprofiel te komen is voor het onderwijsteam de volgende verdeling van niveauinschattingen richtinggevend. Een examenprofiel wordt als passend gezien, wanneer zoveel mogelijk niveauinschattingen op hetzelfde niveau zitten.

Je krijgt advies mavo wanneer:

  • Je minimaal voor zes vakken een mavo-advies hebt en
  • Je voor geletterdheid mavo-advies hebt.

Je krijgt advies havo wanneer:

  • Je minimaal voor zes vakken een havo-advies hebt en
  • Je voor minimaal twee van de vakken geletterdheid, Engels of gecijferdheid een havo-advies hebt.

Je krijgt advies vwo wanneer:

  • Je minimaal voor zes vakken een vwo-advies hebt en
  • Je voor minimaal twee van de vakken geletterdheid, Engels of gecijferdheid een vwo-advies hebt.

Bij het tweede Persoonlijk Portret (maart) en het derde Persoonlijk Portret (einde schooljaar) geeft het onderwijsteam het aan jou en je ouders door als er (mogelijk) sprake is van een advies om te doubleren.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy