Verzuim

Ziek- en betermeldingen


·        Bij ziekte van uw kind vragen we u om dit voor aanvang van de schooldag (8.45 uur) telefonisch te melden bij met de school via 013-5812066.

·        Mocht uw kind door ziekte niet kunnen deelnemen aan een (school)examenonderdeel, dan moet u (conform examenreglement) uw kind afmelden voor aanvang van het examen bij de leerlingcoördinator (Rianne de Groot voor havo en vwo en Anne Peters voor vmbo).

·        Wilt u op de dag dat uw kind weer beter is, hem/haar een door u getekende betermelding meegeven die hij/zij kan inleveren in bij de leerlingbalie. Blanco verzuimkaarten die hiervoor bestemd zijn, liggen bij de leerlingbalie of kunt u hier downloaden.

·        Wanneer uw kind tijdens een schooldag ziek wordt, nemen we altijd eerst contact met u op, voordat uw kind naar huis mag. We vragen u dan op contact op te nemen met school, zodra uw kind veilig thuis is. 

·        Bij veelvuldig of langdurig ziekteverzuim, zoeken wij met u een oplossing in samenwerking met de GGD jeugdarts, in het kader van het M@zl project van de GGD.

Bezoek aan huisarts e.d.

·        We willen u vragen afspraken voor uw kind bij huisarts, tandarts/orthodontist, medisch specialist of psycholoog zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.

·        Wilt u voor dergelijke afspraken een verzuimkaart gebruiken die uw kind voorafgaand aan de afspraak inlevert bij de leerlingbalie.

·        Een reeks afspraken kunt u vooraf op één verzuimkaart doorgeven.

Voor overige afspraken rondom ziekteverzuim, verlof, te laat komen en spijbelen verwijzen wij u naar het verzuimprotocol. Hier vindt u ook informatie over buitengewoon verlof, verlof voor religieuze feestdagen en verlof voor activiteiten buiten de les.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work