Verzuim

Is uw kind ziek, bel vóór 08.45 uur 013 - 5812066. 

Ziekmeldingen kunnen alleen telefonisch doorgegeven worden. Als uw kind overdag ziek naar huis is gegaan wilt u ons dan even bevestigen dat uw kind thuis is aangekomen door ons te bellen. 

Betermeldingen
Op het moment dat uw kind weer beter is, geeft u het verzuimkaartje met uw handtekening weer mee terug aan school. Het kaartje moet afgegeven worden bij de onderwijsondersteuner aan de leerlingenbalie.

Verlof aanvragen
Wilt u verlof aanvragen in verband met familieomstandigheden, vul dan het hiervoor bestemde verzuimkaartje in. Voeg hier altijd een kopie van de desbetreffende uitnodiging bij. Voorzie dit van uw handtekening en laat uw kind dit inleveren bij de mentor. Verzuimkaartjes zijn altijd verkrijgbaar bij de onderwijsondersteuner aan de leerlingenbalie of kunt u hier downloaden.  Hebben wij hierover vragen, dan neemt de mentor contact met u op.

Moet uw kind verzuimen in verband met huisarts, tandarts, orthodontist e.d. vult u dan ruim op tijd het verzuimkaartje in. Voorzie dit van uw handtekening en laat uw kind dit inleveren bij de leerlingenbalie. Alleen bij bijzonderheden nemen wij contact met u hierover op. Wilt u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd inplannen.

Kan uw kind door omstandigheden niet deelnemen aan de gymlessen, vul het verzuimkaartje voor de expert sport & bewegen in.

Verlof in verband met bijzondere omstandigheden kan aangevraagd worden bij de mentor, maar wordt uitsluitend verleend door de manager onderwijs en wordt schriftelijk bevestigd door de school.

Verzuimprotocol

Verzuimkaartje 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work