Instroom vanaf leerjaar 2

De nieuwste School kan jaarlijks 150 nieuwe leerlingen in de brugklas toelaten.

Met zij-instromers bedoelen we iedereen die in een andere klas wil instromen dan de brugklas. Voor wat betreft instroom vanaf jaar 2 geldt dat dit alleen mogelijk is bij aanvang van het schooljaar indien er plaatsen zijn in het betreffende leerjaar, op het betreffende niveau én vanuit zowel de school als de leerling en ouders de overtuiging bestaat dat DNS een passende school voor de leerling kan zijn. 


Mocht u informatie willen over instroom vanaf jaar 2 kunt u contact opnemen met: 

Anne Peters, annepeters@denieuwsteschool.nl  

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work