Onderwijs

Verwondering brengt je verder!
Zo luidt de slogan van onze school. We gaan ervan uit dat je leert door vooral zelf onderzoek te doen. De manier van leren is op onze school echt anders. We zijn een kleine school waardoor er veel contact is tussen alle leerlingen en leraren en waarin iedereen veel met elkaar samenwerkt. In de volgende rubrieken komt het onderwijsproces verder aan bod. DNS heeft drie ontwerpprincipes vastgesteld die het uitgangspunt zijn en richtinggevend zijn voor het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en dat zijn verwondering, eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken. 

Verwondering

Door betekenis te zoeken, waar te nemen te beleven en te ervaren, wordt de nieuwsgierigheid van de leerling geprikkeld. De vakkennis en de begeleiding van de experts brengen diepgang en voortgang in dit proces. De experts zijn vooral verantwoordelijk voor het kennen en kunnen van de leerling. Op basis daarvan formuleren de leerlingen een eigen leervraag. Die leervraag heeft betrekking op iets wat hen interesseert en intrigeert. Om de leervraag te beantwoorden, onderzoekt en verwerkt de leerling de leervraag zo diep en gevarieerd mogelijk. 

Eigenaarschap 
Leerlingen leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Eigenaarschap zorgt voor motivatie en geïntegreerde kennis, waardoor leerlingen weten wat het geleerde voor hen betekent en waarom ze iets doen. De mentor heeft een belangrijke rol in dit proces, waarmee de leerlingen een optimale kans krijgen om betekenisvol te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Het willen, worden en zijn komt vooral hier tot stand. Om eigenaarschap zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen in de leergemeenschap is richting, ruimte en ruggesteun leidend. 

Het geleerde zichtbaar maken
Leerlingen stellen samen vast wat ze van hun onderzoek en presentaties van andere leerlingen hebben geleerd. De experts hebben in een digitale leerlijn vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen en maken hiermee de cognitieve ontwikkeling van leerlingen zichtbaar. Reflecteren vormt een belangrijk deel van het leerproces. Door de ontwikkeling van een digitale leeromgeving (Simulise) wordt het leerproces van de leerling nog inzichtelijker gemaakt. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work