DNS competenties

Gaat het bij kennis om wat je moet kennen of weten, bij competenties gaat het om kunnen. Competenties zijn complexe vaardigheden.

Onze competenties

De Nieuwste School heeft vijf belangrijke competenties gekozen, waaraan de leerlingen werken:

 • Onderzoek doen,
  Presenteren, je verantwoorden,
  Reflecteren op je werk en op jezelf.
  Omgaan met anderen, respect en tolerantie,
  Betrouwbaar zijn, je aan afspraken houden.

De school gaat ervan uit dat de leerlingen gedurende hun opleiding steeds beter zelf in staat zijn om zelf richting te geven aan hun competentieontwikkeling.
De ontwikkeling van leerlingen op het gebied van deze competenties wordt uitgewerkt in de competentiekaart en zichtbaar in Simulise door middel van het portfolio en in het competentiediagram. Een portfolio is een verzameling van eigen werk:

 • waarmee de leerling aantoont wat hij weet en kan, mede in samenhang met kerndoelen en/of eindtermen,
 • waaruit hij kan selecteren wat hij wil bewaren, bijstellen of vervangen,
 • waarmee hij kan reflecteren op wat hij heeft gedaan en hoe dat ging,
 • waarmee hij kan presenteren wat hij ervan heeft geleerd,

waarmee hij kan vaststellen wat hij verder gaat doen en hoe hij dat gaat aanpakken. De competentieontwikkeling heeft een plaats op het persoonlijk portret dat leerlingen aan het einde van het schooljaar én bij de diploma-uitreiking ontvangen.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy