Reflecteren

Ook deze competenties bestaat uit twee onderdelen.

  • Allereerst heb je de reflectie zoals die bijvoorbeeld aan het eind van een thema plaats vindt: reflectie met vastleggen van het geleerde (proces en inhoud) inclusief het komen tot nieuwe leervragen. 
  • Maar er wordt ook mee bedoeld: reflecteren over hoe het op school gaat in zijn geheel.

De belangrijkste vaardigheden en kwaliteiten in het reflecteren zijn:

  • Reflecteren op hoe het proces van het onderzoek is verlopen inclusief hoe je met anderen hebt samengewerkt; 
  • Reflecteren op of het antwoord of de antwoorden op je leervraag voldoende hebben opgeleverd. 
  • Koppelen van wat je geleerd hebt aan de kernbegrippen in de leergebieden. 
  • Zorgen voor nieuwe vragen door conclusies breed te maken, het onderz

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work