Missie en kernwaarden

De Nieuwste School ziet het als haar missie om de leerling te vormen tot een  “veelzijdig ontwikkeld persoon”.

Een veelzijdig ontwikkeld persoon heeft kennis, bezit vaardigheden, heeft inzicht in zichzelf, wie hij is, in zijn drijfveren, heeft voeling met zijn levensdoelen, en handelt hiernaar. Een veelzijdig ontwikkeld persoon handelt vanuit de kernwaarden innovatie, openheid en verantwoordelijkheid.

Innovatie
Van verwondering word je nieuwsgierig en daardoor wil je op zoek naar kennis. Door die te delen met anderen ontstaat nieuwe kennis waar mogelijkheden uit voortkomen. Dat noemen we innovatie: je voegt iets toe aan dat wat we nog niet wisten.

Openheid
Je kunt pas leren als je eerlijk en zonder (voor)oordeel naar jezelf en je omgeving kijkt. Je laat jezélf zien en je staat open voor meningen, kennis en kwaliteiten van anderen. Openheid is de basis voor medemenselijkheid, oprechtheid en sociaal gedrag.

Verantwoordelijkheid 
Dit vraag om actieve verantwoordelijkheid; elkaar aanspreken, de ander verder willen helpen, uitleggen hoe en waarom je de dingen doet zoals jij ze doet en hoe je daarmee bijdraagt aan “een betere wereld”. Daarvoor moet je kunnen nadenken over wie jij bent, welke bijdrage je levert aan de samenleving en je moet je kunnen inleven in het gedrag en denken van anderen..

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work