Visie

Een belangrijk uitgangspunt van DNS is “leren in een leergemeenschap’. Kinderen leren in een gemeenschap om hun cognitieve en sociale ontwikkeling vorm te geven. Ze werken aan hun persoonlijkheid en dit stelt ze in staat om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dit geldt voor alle kinderen op alle niveaus. De leergemeenschap zou geen leergemeenschap zijn als daarbij bepaalde niveaus worden uitgesloten. Kinderen leren veel van, met en door elkaar. Om die reden zitten alle mavo-, havo- en vwo-leerlingen zolang mogelijk bij elkaar in heterogene groepen.

We gaan bij deze visie uit van het fractalprincipe: wat voor de leerling geldt, geldt ook voor de medewerkers. Onze ontwerpprincipes zijn richtinggevend. Zij dienen als inspiratie voor de ontwikkeling en het ontwerp van ons onderwijs. De ontwerpprincipes zijn verwondering, eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work