Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim

Wat en Hoe? Opmerkingen
Ziekmelden -Meld uw kind ziek via de Magister app.

-Doe dit elke ziektedag opnieuw. Betermeldingen met een briefje zijn hierdoor niet meer nodig.

Een kind is ziek bij koorts, braken of diarree (definitie GGD).
Ziekmelden in PTA- of examenperiode Is uw kind ziek tijdens de PTA- of examenperiode, meldt u hem/haar dan voor aanvang van de toets telefonisch af. -De manager onderwijs neemt na de ziekmelding contact met u op.

-Zie ook het examenreglement.

Arts of Ortho bezoek Meld bezoek aan arts, ortho, fysio e.d. via een absentiekaartje met handtekening -Meld artsenbezoek e.d. minimaal 1 werkdag voor de afspraak.

-Plan artsenbezoek e.d. bij voorkeur buiten schooltijd.

-Download hier het absentiekaartje.

Blessure -Meld een blessure bij de expert sport en bewegen, als uw kind hierdoor drie of meer lessen mist.

-Via een brief van de expert vragen wij u een arts/deskundige te laten verklaren wat de aard van de blessure en aan welke onderdelen uw kind al dan niet kan/mag deelnemen.

-Door een blessure kan een leerling in principe niet deelnemen aan de lessen sport en bewegen.

-De leerling blijft bij een blessure op school zelfstandig werken tijdens de sportlessen.

Buitengewoon verlof Meld een verzoek om verlof ruim van tevoren schriftelijk of via mail bij de verzuimcoördinator. Voeg bij familieomstandigheden een kopie van kaart of uitnodiging toe.
Religieuze feestdagen Meld minimaal 1 week van tevoren bij de verzuimcoördinator dat uw kind gebruik wil maken van een religieuze feestdag.
Buiten-de-les-activiteit -De leerling vraagt verlof (dag of dagdeel) voor activiteiten buiten school, bijvoorbeeld voor de meesterproef of LOB-activiteiten.

-De leerling gebruikt hetzelfde formulier voor kleinere activiteiten tijdens een reguliere les.

-Met het tekenen van het formulier geeft u toestemming.

Download hier het formulier.

Signaleren Check geregeld (minimaal eens per maand) met uw kind in de Magister app of:

  • er onverantwoorde lessen (NN) in staan;
  • er te laat meldingen in staan (TL of ON).
Opvolgen Als uw kind een les of lesdag heeft gemist, verantwoordt u deze uiterlijk vrijdag in de betreffende week. Zo ontstaan geen onnodige NN meldingen.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy