Ziekte, verlof, absentieformulier

In Nederland hebben leerlingen tot 18 jaar de plicht om naar school te gaan. We noemen dat de leerplicht, deze is vastgelegd in de wet op het VO. In sommige gevallen is het toegestaan om afwezig te zijn maar daar zijn altijd voorwaarden aan verbonden. Alles over ziekte en verlof is op deze pagina te vinden. Absenties melden kan ook op deze pagina.

Absentie doorgeven

Gebruik dit formulier om uw kind afwezig te melden in verband met afspraken bij (tand)arts, orthodontist, e.d. Ook een blessure kan gemeld worden via onderstaand formulier. Als een leerling door een blessure niet kan meedoen met de sport en bewegen lessen, dan komt de leerling in principe wel naar school.
Wij willen u vragen een afspraak minimaal drie werkdagen van tevoren door te geven.

Ziek melden

  • Je ouders moeten je ziek melden via de Magister app. Dit moet elke ziektedag opnieuw gebeuren. Betermeldingen met een briefje zijn hierdoor niet meer nodig.
  • Als je ziek wordt tijdens een PTA of examenweek, dan moeten je ouders je vóór aanvang van de toets telefonisch afmelden bij een lid van de schoolleiding. Zie ook: https://www.denieuwsteschool.nl/op-de-nieuwste-school/examen-pta-en-pto//.
  • Wanneer je tijdens een schooldag ziek wordt, nemen we altijd eerst contact met je ouders op, voordat je naar huis kunt gaan.
  • Bij veelvuldig of langdurig ziekteverzuim, zoeken wij met jou en je ouders een oplossing in samenwerking met de GGD jeugdarts, in het kader van het M@zl project van de GGD.

Te laat komen en spijbelen

  • Als je te laat (in de les) ben, meld je je de volgende ochtend om 8 uur bij de leerlingbalie. Daar doe je een klusje of schoolwerk tot 8.45 uur.
  • Als je niet in de les (zonder geldige reden) bent, dit spijbelen. Je meldt je bij de verzuimcoördinator en haalt de gemiste uren dubbel in.
  • We vragen aan je ouders om geregeld met jou in de Magister app te checken of er niet verantwoorde lessen (NN meldingen) of “te laat meldingen” zijn. Je ouders moeten deze uren op tijd verantwoorden zodat de aanwezigheidsregistratie altijd kloppend is.
  • Bij veelvuldig te laat komen of ongeoorloofd verzuim, zoeken wij met jou en je ouders een oplossing in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de Gemeente.

Buitengewoon verlof

Wanneer je verlof wilt hebben buiten de schoolvakanties en vrije dagen, dan moeten je ouders een verzoek mailen naar: . In het toekennen van extra vrije dagen moeten wij de wet volgen, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy