Dyslexie protocol

Hier leest u alles over het beleid dat De Nieuwste School heeft ontwikkeld voor de leerlingen met dyslexie die onze school bezoeken. Om onze leerlingen met dyslexie op een goede manier de leerstof te laten doorlopen, maakt DNS bij het vorm geven van het dyslexiebeleid gebruik van de vierdeling uit het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (herziene versie, april 2013) van het Steunpunt Dyslexie. Belangrijkste uitgangspunt binnen het beleid is dat de leerling zelf aangeeft, welke hulp voor hem het best passend is en op welk moment. Natuurlijk altijd in overleg met ouders en docenten.

Dyslexie, een definitie

Men spreekt van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. (Protocol dyslexie VO).

Er is een groot verschil tussen het hebben van een ‘gewoon’ lees/spellingsprobleem en dyslexie

 • Bij een lees/spellingsprobleem is er sprake van een achterstand die op verschillende manieren ontstaan kan zijn en met oefenen weg te werken is.
 • Bij dyslexie ligt dit anders, omdat dyslexie aangeboren is. Ook na flink oefenen (bijvoorbeeld extra lezen, individuele bijles of extra spellingsoefeningen thuis) zal een leerling met dyslexie moeite blijven houden met taal. Dyslexie staat los van intelligentie.

De feiten over dyslexie

 • Minimale afwijking in het talige gebied van de hersenen (tijdens zwangerschap ontstaan onder invloed van hormonen);
 • Automatiseringsproblematiek;
 • Erfelijk bepaald;
 • Hardnekkig (dyslexie gaat dus nooit over);
 • Normale intelligentie;
 • Geen specifieke dyslexiefouten.

Dyslexie is meer dan lees en/of spellingsproblemen

 • Mogelijk problemen met plannen;
 • Mogelijk problemen met langdurige instructies;
 • Mogelijk problemen met concentratie;
 • Mogelijk problemen met lawaaierige ruimtes;
 • Mogelijk problemen met automatisering rekenregels, formules enz.

Deze mogelijke gevolgen zijn direct te koppelen aan de problematiek in de talige gebieden van de hersenen. ok zijn er problemen mogelijk op sociaal gebied:

 • Verminderd zelfvertrouwen;
 • Spanningen;
 • Faalangst.

Zie verder

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy