Acties bij veelvuldig verzuim

Acties bij veelvuldig verzuim

Zorgwekkend ziekteverzuim (M@ZL)
Het doel van M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen. Zie ook: Website M@zl.

De criteria voor M@ZL zijn: 
vier of meer ziekmeldingen in 12 schoolweken, en/of
meer dan 6 aaneengesloten schooldagen ziek.
Uiteraard zijn mentor en/of verzuimcoördinator over het hoge ziekteverzuim al in gesprek geweest met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Het gesprek is louter informerend en belangstellen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden m.b.t. inhalen van werk en toetsen.

De verzuimcoördinator meldt leerlingen die aan de M@zl criteria voldoen, bij de GGD jeugdarts met medeweten van ouders. De jeugdarts kan zowel leerling, ouders en school adviseren over terugdringen van het verzuim of re-integratie.

De GGD nodigt leerling en ouders uit voor een consult en koppelt – met toestemming ouder(s)/verzorger(s) – terug naar school met een passend advies.

Ongeoorloofd verzuim
Elke school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit noemen we een DUO melding. Als een leerling te veel ongeoorloofd verzuimt, gaat deze verzuimprocedure van start. De wettelijke meldnorm ligt bij 16 uur ongeoorloofd afwezig in 4 weken of 25 uur over het hele schooljaar.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy