Faciliteiten bovenbouw

In de bovenbouw kunnen leerlingen t/m het examenjaar gebruik blijven maken van de faciliteiten die de leerling volgens het CE mag gebruiken.

Officiële regelingen m.b.t. het examen

Schoolexamen

De school heeft bij het schoolexamen de mogelijkheid om beperkte aanpassingen voor leerlingen met dyscalculie te doen. De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan. De rector van een school mag tijdens de schoolexamens bijvoorbeeld, tijdelijk meer rekening houden met de beperking van een leerling. Dit moet echter wel strak omschreven en helder zijn en het einddoel moet hetzelfde zijn als voor leerlingen zonder dyscalculie.

Centraal examen

Bij het CSE mogen leerlingen met dyscalculie een rekenmachine gebruiken. Een school mag andere hulpmiddelen zoals een eigen formulekaart of rekentabellen niet toestaan. De door het CvTE (College voor Toetsen en Examens) vastgestelde of goedgekeurde rekenkaart mag worden gebruikt bij alle examens met rekenwerk. Deze mogelijkheid wordt door het CvTE per jaar aangepast. Voor de huidige regeling zie https://www.examenblad.nl/onderwerp/kandidaten-met-een/. Pagina 19 voor dyscalculie.

Gebruik maken van een rekenmachine

Bij alle examens is de rekenmachine bij alle opgaven toegestaan.

Tijdverlenging

Bij examens waarbij rekenen een substantieel onderdeel vormt van het programma zoals bij economie, aardrijkskunde en natuurkunde kan een half uur worden toegekend als een dyscalculie-verklaring aanwezig is.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy