Faciliteiten onderbouw

In overleg met de ondersteuningscoördinator kunnen er compenserende en dispenserende maatregelen, conform de wettelijke maatregelen, getroffen worden.

Faciliteiten

Dit zijn:

 • gebruik maken van visuele ondersteuning, zoals rekenkaarten en kladpapier;
 • gebruik maken van een oplossingsstrategie die een leerling al beheerst;
 • volledige vrijstelling van hoofdrekenen d.m.v. gebruik te maken van een rekenmachine;
 • vermindering dan wel versimpeling van het aantal opgaven bij toetsen;
 • aangepaste beoordeling van gemaakt werk.

Gebruik maken van opzoekkaarten

Een opzoekkaart is bestemd voor die leerlingen, die moeite hebben met het gebruik van rekenformules en hoofdrekenen.

Werkwijze:

 • Leerling overlegt met expert over het gebruik van de rekenkaarten (zie overheid).
 • Leerling maakt in overleg met de expert een nieuwe kaart. Docent zet een paraaf ter goedkeuring op de regelkaart.
 • Leerling gaat naar de ondersteuningscoördinator en laat de regelkaart plastificeren.
 • Leerling kan de officiële regelkaart bij een schriftelijke toets gebruiken, als deze aan bovenstaande eisen voldoet en de expert ter plekke toestemming geeft.

Het aanpassen van toetsen

Toetsen waarbij moet worden gerekend kunnen worden aangepast door vermindering en/of versimpeling van het aantal opgaven bij een toets. Het is aan te raden om elke eerst opgave van een toets simpel te houden voor een succeservaring.

Na het toekennen van deze faciliteit bepaalt de wiskundedocent in overleg met de ondersteuningscoördinator hoe deze maatregel vorm krijgt, dit kan per leerling verschillen.

Aangepaste beoordeling van schriftelijk werk door de docent

De expert:

 • beoordeelt dat wat hij wil toetsen. Beoordeel bijvoorbeeld geen rekenwerk als het om kennis gaat;
 • beoordeelt alleen rekenwerk als de leerling gebruik heeft gemaakt van de visuele hulpmiddelen + rekenmachine;
 • beoordeelt het vervolg vanuit een rekenfout als deze eerder in het rekenproces gemaakt is;
 • laat de leerling zijn eigen rekenstrategie gebruiken en beoordeelt deze;
 • beoordeelt liever op het aantal goede items dan op het aantal foute items;
 • laat elk onderdeel zo evenredig mogelijk meetellen in de score, zodat een leerling zijn zwakke kant kan compenseren.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy