De eerste schoolweek

Op maandag 24 of dinsdag 25 augustus kunnen leerlingen de boeken ophalen bij de leerlingenbalie. De leerlingenbalie is beide dagen geopend van 9.00 tot 15.00 uur.  Leerlingen mogen zelf weten hoe laat en op welke van beide dagen ze komen. Op deze twee dagen hebben wij studiedagen voor personeel en is er nog geen onderwijs. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hoeven geen boeken op te halen. 

Op woensdag 26 augustus starten we met het onderwijs. Op die dag krijgen leerlingen ook via hun mentor een kluisje aangewezen.
Tenzij ze klachten hebben worden de leerlingen allemaal op school verwacht. 
Wel hebben we deze dag verschillende starttijden:
•Leerjaar 1 start om 8.45 uur 
•Leerjaar 2 start om 9.45 uur  
•Leerjaar 3 mavo start om 11.00 uur 
•Leerjaar 3 Havo/vwo start om 8.45 uur 
•Leerjaar 4 mavo start om 9.45 uur 
•Leerjaar 4 havo/vwo start om 9.45 uur 
•Leerjaar 5 vwo start om 11.00 uur 
•Leerjaar 5 havo en 6 vwo starten om 8.45 uur 

Vanaf donderdag 27 augustus worden alle leerlingen om 8.45 uur op school verwacht. Ze krijgen dan dagelijks tot half 3 of half 4 op school les conform het rooster.  

 

De lessen na de vakantie

In vergelijking met het programma vóór corona hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Dagstart 
We laten de groepen zoveel als mogelijk is, de dag starten met een dagstart van een half uur. Dat halve uur wordt altijd ingevuld door de mentor. In deze dagstart wordt met de leerlingen besproken hoe die dag er uit zal gaan zien en welke keuzes in het leerproces gemaakt worden. Tevens zal er in deze dagstart aandacht zijn voor de actualiteit. We streven ernaar dat de leerlingen leerjaar 1 en 2 minimaal drie maal per week zo’n dagstart hebben en de overige leerjaren bij voorkeur twee keer per week. Verder krijgen de leerlingen de lessen zoals we die gewend zijn van de tijd vóór de coronacrisis.

Keuzemogelijkheden 
We proberen leerlingen binnen de lessen keuzemogelijkheden aan te bieden. Tevens gaan we onderzoeken hoe we meer keuzemogelijkheden mogelijk kunnen maken.

Het rooster na de vakantie

Het dagrooster (wij noemen dat het ritme) wordt opgedeeld in halve uren, maar de praktijk zal zijn dat de meeste lessen (behalve de dagstart) gewoon in hele klokuren of een blok van twee klokuren (sport en bewegen en in sommige gevallen Arts) worden geroosterd.
We moeten de pauzes meer spreiden. We gaan dat doen door de leerlingen in drie shifts te laten pauzeren: om 12 uur om  half 1 of om 13 uur pauze. De kleine pauzes vinden dan plaats in de klas. De leerlingen mogen vanaf leerjaar 3 in de middagpauze van het terrein af.

Het rooster is na de zomervakantie bekend.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work