Kennen, kunnen, willen, worden en zijn

Het begrip veelzijdig ontwikkeld persoon verwoorden wij in de volgende vijf werkwoorden.

Kennen: verwijst naar het hebben van kennis. Kennis is een essentieel onderdeel van leren. Om de wereld om je heen waar te nemen en te begrijpen is kennis nodig. Leren is het verbinden van nieuwe kennis aan reeds verworven kennis. Door het delen van kennis ontstaat nieuwe kennis. Zo ontstaat innovatie. 

Kunnen: verwijst naar dingen doen met kennis, naar vaardigheden. Om vaardigheden aan te leren als lezen, rekenen, (vreemde) talen spreken, ingewikkelde natuurkundevraagstukken kunnen oplossen, samenwerken, plannen, presenteren, is het hebben van kennis essentieel.

 

Willen: verwijst naar motivatie. Motivatie is van groot belang voor leren. Leren gaat alleen als de leerling iets wil leren, iets wil weten of iets wil kunnen. Willen lukt vooral als de leerling de keuzes kan maken die bij hem passen én kan uitleggen waarom het van belang is te leren.

 

Worden: verwijst naar onderweg zijn, naar wat of wie een leerling wil worden. Als dat duidelijk is versterkt de wens om iets of iemand te worden ook de motivatie om te leren. Tevens geeft deze wens ook richting aan de keuzes die een leerling maakt om zich voor te bereiden op een goede vervolgopleiding en op een rol in de samenleving.

Zijn: verwijst naar de leerling zoals hij is. De leerling mag zijn wie hij is. Hij mag op zijn manier laten zien wat hij kent en kan, wat hij wil en wie hij wil worden. In een uitdagende wisselwerking met zijn omgeving ontwikkelt de leerling zijn eigen identiteit.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work