Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).In de raad zijn ouders, personeel en de leerlingen vertegenwoordigd. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

De MR heeft:

  • Instemmingsrecht: Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
  • Adviesrecht: In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Wilt u contact opnemen met de MR kunt u mailen naar mr@denieuwsteschool.nl

Het werkplan 2017-2018 kunt u hier downloaden.

Samenstelling MR

Ouders          Personeel
Arjan Broere (voorzitter)
Bram van Veghel (secretaris)
Zeliha Ehren
Monique Louwman


Angelo de Smit
Leerlingen
Maurice de Roij
Biene Spijkers    
Tijn Jurriaans    

Agenda

 

Verslagen

7 maart 2016
25 januari 2016
16 november 2015
21 september 2015

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work