Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).In de raad zijn ouders, personeel en de leerlingen vertegenwoordigd. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat o.a. de wijze waarop verkiezingen gehouden worden. MR reglement De Nieuwste School

De MR heeft:

  • Instemmingsrecht: Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
  • Adviesrecht: In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Wilt u contact opnemen met de MR kunt u mailen naar mr@denieuwsteschool.nl

Samenstelling MR

Ouders          Personeel
Arjan Broere (voorzitter)
Angelo de Smit (secretaris)
Caroline Goossens 
Marco van den Broek 


Monique Louwman
Leerlingen
Toon Joosten 
Biene Spijkers    
Tijn Jurriaans    

 

Data vergaderingen

17 september 2019

5 november 2019

13 januari 2020

7 april 2020

26 mei 2020

30 juni 2020 

Verslagen

Notulen MR 17-09-2019

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work