Havo 4 naar havo 5 en vwo 5 naar vwo 6

Bij het bepalen van het advies dat voor de overgang gegeven wordt, wordt de slaag- en zakregeling meegenomen. 

Deze gaat uit van het volgende:

Voor alle vakken samen moet het gemiddelde van de PTA en PTO-cijfers een 5,5 of hoger zijn.

Daarnaast voldoet de leerling aan de exameneisen, d.w.z.:

A. Voor alle vakken:

§  Alle eindcijfers 6 of hoger, of 

§  1 x 5 en overige cijfers 6 of hoger, of

§  1 x 4 en 1 x 5 en overige cijfers 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken is minimaal 6 of hoger

§  Geen eindcijfer is 3 of lager. 

B. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag de leerling maximaal 1x5 hebben.

C. De beoordeling voor sport en bewegen is voldoende of goed.

D. Het combinatiecijfer van ckv en maatschappijleer geldt als één eindcijfer en telt op die manier mee bij de overgang naar havo 5. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work