Mavo 3 naar mavo 4

Bij het bepalen van het advies dat voor de overgang gegeven wordt, wordt de slaag- en zakregeling meegenomen. 

Deze gaat uit van het volgende:

Voor alle vakken samen moet het gemiddelde van de PTA en PTO-cijfers een 5,5 of hoger zijn.

Daarnaast voldoet de leerling aan de exameneisen, d.w.z.:

  1. Voor de gekozen profielvakken + maatschappijleer:

§  Alle eindcijfers 6 of hoger, of

§  1 x 5, overige cijfers 6 of hoger, of

§  1 x 4, overige cijfers 6 of hoger, waarvan tenminste 1 x 7, of

§  2 x 5, overige cijfers 6 of hoger, waarvan tenminste 1 x 7

§  Geen eindcijfer is 3 of lager.

B. Voor het vak Nederlands mag het cijfer niet lager zijn dan een 5.

C. De beoordelingen voor kunstvak 1 (CKV), sport en bewegen zijn voldoende of goed.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work