Doubleren

Als een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen is doubleren geen vanzelfsprekendheid. Het team kan besluiten dat een leerling een overstap maakt naar een ander schoolniveau/schooltype. Onder laatst genoemde beslissing ligt een duidelijke argumentatie/documentatie over de ontwikkelingen die er tot dan toe zijn geweest. 

Een leerling kan slechts 1x doubleren in twee opeenvolgende leerjaren. Bijvoorbeeld: een leerling die doubleert in leerjaar 3 mag niet wederom doubleren in leerjaar 4. In dit geval wordt er samen met de leerling en de ouders gekeken naar een ander niveau binnen de school of naar een andere school voor de leerling.

Een leerling die doubleert kan met een voldoende de volgende vakken afronden:

  • Mavo 3: kunstvak 1 en maatschappijleer
  • Havo 4: CKV en maatschappijleer
  • VWO 5: CKV en maatschappijleer

Met een leerling die doubleert, kunnen afspraken worden gemaakt over vrijstellingen voor profielwerkstuk, fictiedossier en andere praktische opdrachten. Hierover worden afspraken gemaakt met de betreffende expert. In de overige onderdelen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken, in overleg met de examencommissie. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work