Overgangsnormen 

Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2018-2019. Hiermee komen alle voorgaande regelingen te vervallen.

De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van haar leerlingen en gaat ervanuit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan. Ons onderwijs is erop gericht die potentie uit de leerlingen te halen, daarom zetten wij in op een intensieve begeleiding in het leren leren in het eerste jaar en de begeleiding naar zelfstandigheid in de opvolgende jaren. We gaan we ervan uit dat leerlingen en ouders op de hoogte zijn van de voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. De school heeft als taak om leerlingen en ouders over al deze zaken te informeren.

Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we uit van de driehoek: leerling, ouders en school. Leerling, ouders en mentor hebben toegang tot magister waarin alle resultaten op detailniveau zijn vermeld. Aan het einde van het schooljaar sluiten we de doorlopende beoordelingen af met een overgangsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt besloten of een leerling al dan niet kan doorstromen naar het volgende jaar. Bij een overgangsvergadering is ons uitgangspunt dat het nooit een verrassing kan zijn voor leerling en ouders. 

Doubleren 

In verband met de coronacrisis is het overgangsreglement aangepast: 

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work